Emoties bij borstkanker

Horen en voelen dat je kanker hebt! Je komt in een rollercoaster terecht… Iedereen zal begrijpen dat kanker niet alleen een lichamelijke aangelegenheid is. Iemand die te horen krijgt dat […]

Horen en voelen dat je kanker hebt! Je komt in een rollercoaster terecht…

Iedereen zal begrijpen dat kanker niet alleen een lichamelijke aangelegenheid is. Iemand die te horen krijgt dat hij of zij kanker heeft wordt tot in het diepst van zijn ziel geraakt. Ook voor gezinsleden, familie en vrienden heeft het gevolgen. Elk mens gaat er op zijn eigen manier mee om.

Fysieke oorzaak

Kanker kan een fysieke oorzaak hebben, bijvoorbeeld door minder gezond voedsel, toevoegingen in voedsel of mineralen- en vitaminentekort. Belangrijk is ervoor te zorgen dat er voldoende energie in de cel terecht komt. Bij weinig of geen toevoer van energie naar de cel kan er geen goede verbranding plaatsvinden. Er is dan te weinig zuurstof en er wordt dan te veel zuur gevormd. Kankercellen gedijen goed in een zuur milieu, maar juist niet in een zuurstofrijk milieu. Dus gezonde voeding en voldoende mineralen en vitamines zijn belangrijk met betrekking tot de gezondheid van de cel en dus van ons lichaam.

Emotionele oorzaak

Elke mens kent emoties. Positieve emoties zijn onder andere vreugde, blijheid, opgewektheid, lachen, tevredenheid, enthousiasme, optimisme. Deze positieve emoties geven iemand energie. Negatieve emoties zijn bijvoorbeeld boosheid, angst, teleurstelling, onvrede, haat, zelfhaat, egoïstische of materialistische gedachten, verdriet, pessimisme, gekwetstheid, niet uiten. Deze negatieve emoties nemen juist energie. Bij negatieve emoties  gaat er energie verloren ook ten koste van de cel, die juist veel energie nodig heeft. In de Nederlandse taal kent men uitdrukkingen of gezegdes met betrekking tot emoties en waarbij je een link ziet naar bepaalde organen.

– In de broek plassen van angst – Iets op je lever hebben – Je gal wel of niet spuwen – Het ligt zwaar op de maag – Iemand aan de borst drukken – Tegen de borst stuiten

Iedereen reageert op zijn eigen manier als men te horen krijgt dat men kanker heeft. De een met een veelheid aan emoties, de ander met maar één  emotie. Bij de één zal het heftig zijn, bij de ander zal het sluimeren. De één uit het in alle heftigheid, de ander kropt het op. Niemand kan je vertellen wat je op welk moment zou voelen of zou kunnen of moeten voelen. Dit is je eigen individualiteit. Het verwerken  van een slecht bericht en het er mee omgaan is een proces, een op weg zijn met bergen en dalen. Na de eerste angst, verdriet en spanning zien we vaak daarna een periode van rust, een dieper bewustzijn en een groter evenwicht.

Homeopathie en emoties

Naast de fysieke behandeling of ondersteuning door homeopathie bij kanker  zijn er ook middelen die je ondersteunen op emotioneel gebied. Bijvoorbeeld middelen die je helpen beter om te gaan met je angst, je verdriet, je kwetsbaarheid, je irritatie, je boosheid, enz. Positieve energie is belangrijk voor de mens en al zijn lichaamscellen.