Homeopathie in de behandeling van (borst)kanker

Op deze website vindt u veel informatie betreffende het ontstaan en de ontwikkeling van kanker. Daarnaast vindt u veel informatie en tips m.b.t wat u zelf kunt doen tijdens behandeling […]

Op deze website vindt u veel informatie betreffende het ontstaan en de ontwikkeling van kanker. Daarnaast vindt u veel informatie en tips m.b.t wat u zelf kunt doen tijdens behandeling of ter preventie.

Kankergeneeskunde

In de oncologie worden de verschillende tumoren met elkaar vergeleken alsof het wezenlijk verschillende ziekten betreft. Dit is echter niet het geval. Hoewel de snelheid van ontwikkeling van verschillende tumoren wezenlijk van elkaar kan verschillen blijft kanker in zichzelf een ziekte die zich op een specifieke wijze kenmerkt.

De kenmerken zijn:

  • De stofwisseling van de cel verandert (verbranding op basis van zuurstof verwordt tot gisting)
  • Het DNA raakt beschadigd en de cel typische eigenschappen verdwijnen.
  • Het zelfdodingsmechanisme of apoptose verdwijnt en de cel gaat woekeren.
  • De cel houdt zich niet meer aan de natuurlijk anatomische grenzen en gaat uitzaaien, metastaseren. Deze kenmerken gelden voor iedere kankercel, altijd en overal.

Geschiedenis

Nadat in vroeger tijden epidemische ziekten de grootste bedreiging vormden voor de menselijke gezondheid is dat sinds ongeveer 2003 de ziekte kanker. In het jaar 2010 overleed 35,2 procent van de mannen aan de gevolgen van kanker. Het Koningin Wilhelminafonds verwacht in de komende jaren een duidelijke toename,  tot 2030 zelfs een verdubbeling van de sterfte bij mannen t.g.v. kanker. Er mag geconcludeerd worden dat we zo langzamerhand met een mega kanker epidemie te maken hebben.

Alternatieve geneeswijzen

Het vreemde fenomeen doet zich voor dat er geen vraagtekens gezet worden bij de reguliere benadering ondanks boven vermelde verontrustende cijfers. Sterker nog, het lijkt of iedere benadering anders dan de reguliere meteen te vuur en te zwaard bestreden of belachelijk gemaakt moet worden. Toch zijn er wel degelijk andere effectieve alternatieve benaderingen voor kanker. Homeopathie is hier de belangrijkste geneeswijze. Bij onderzoek van het National Cancer Institute (NCI) werd de basis voor de werkzaamheid van homeopathische middelen wetenschappelijk  aangetoond.

Kunnen kanker patiënten voor behandeling alleen bij homeopathie terecht? Deze vraag moet met nee beantwoordt worden. Een patiënt lijdend aan een vorm van kanker kan in Nederland niet alleen met een zogenaamde alternatieve geneeswijze behandelt worden. De kankerpatiënt wordt in Nederland op de reguliere wijze behandeld. De reguliere behandeling , operatie, chemo, bestraling en hormoonbehandeling hebben allen in meerdere of mindere mate ernstige bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen met homeopathie in dit geval als complementaire behandeling  vaak prima voorkomen worden. Als er al sprake in van ernstige bijwerkingen kunnen ook deze met behulp van homeopathie vaak grotendeels herstellen. In de tussenfasen waarin de reguliere behandeling onderbroken of gestaakt wordt kan de homeopathische behandeling zorg dragen voor het herstel van het verstoorde en zieke afweersysteem van de patiënt.

Kunnen kanker patiënten voor behandeling alleen bij homeopathie terecht? In het buitenland behoort dit soms tot de mogelijkheden. In een ziekenhuis in Kolkotha, India worden per dag tot 150 kankerpatiënten met alleen homeopathische Banerji protocollen behandeld. De behandelingen verlopen zeer succesvol. De diagnoses en onderzoeken vinden op reguliere basis plaats. CT-scans, MRI’s, biopsieën, röntgenfoto’s etc. tonen hierbij de effectiviteit van de homeopathische behandeling onomstotelijk aan.   De conclusies van de behandelend artsen na de behandeling van honderdduizenden kankerpatiënten is dat de genezingskans  groter is als de patiënt niet regulier behandeld is.

De afgelopen 100 jaar heeft er zich in de reguliere geneeskunde geen wezenlijke ander inzicht of behandelingsmogelijkheid  voor gedaan als de gebruikelijke, die er al waren. Alle operaties, chemo’s, bestralingen etc. hebben weinig wezenlijks aan de genezing van kanker bijgedragen. De statistieke van aantallen kankerpatiënten tonen dit overduidelijk aan.

De oplossing moet kennelijk ergens anders gezocht worden dan op de weg die al 100 jaar niet de belofte: ‘de patiënt te genezen’,  vervult. (70% van de regulier behandelde patiënt lijdt aan persoonlijkheidsstoornissen t.g.v. de behandeling!)

Is er hoop? Er gloort hoop voor de kankerpatiënt door een wezenlijk andere benadering. Een behandelingswijze die niet het afweersysteem ruïneert maar die de zelfgenezingskrachten van de mens spaart en stimuleert. Het lichaam heeft de tumor immers gemaakt , met de juiste behandeling kan het lichaam de tumor ook weer oplossen. Veelvuldige ‘spontane remissies’ vormen hiervan het bewijs.  Een gezonde leefregel, gezonde voeding, geneeskrachtige homeopathische  middelen ondersteunen en bevorderen een krachtig zelfgenezend vermogen en vormen de belangrijkste pijlers voor een mogelijk kankervrije toekomst.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht!  info@klassiekehomeopathie.nl