Zijn er homeopathische middelen die schade door mammografie kunnen beperken

Mijn huisarts constateerde, dat ik een knobbeltje in mijn linker borst heb. Hij zei, dat er een mammografie gemaakt moet worden. Ik vind een mammografie heel onplezierig, omdat mijn borsten […]

Mijn huisarts constateerde, dat ik een knobbeltje in mijn linker borst heb. Hij zei, dat er een mammografie gemaakt moet worden. Ik vind een mammografie heel onplezierig, omdat mijn borsten helemaal platgedrukt worden. Zijn er in de klassieke homeopathie middelen, die  de eventuele schade door dit onderzoek kunnen beperken?

Geneeskundige procedures in Nederland zijn vastgelegd in protocollen. Routinematig, maar zeker bij verdenking op borstkanker, is het eerste onderzoek dat gedaan wordt een mammografie. Een mammografie wordt vaak als zeer pijnlijk en ingrijpend ervaren. En inderdaad, betekent dit ook een trauma voor de borst. Een trauma kan in de gegeven situatie een eventuele ziekte uitlokken en/of  verergeren. In dit verband zou een veel minder schadelijke echografie, zoals in Duitsland al gebruikelijk,  meer wenselijk zijn. Om de negatieve invloed van de mammografie tot een minimum te beperken kunnen homeopathische geneesmiddelen uitstekende dienst verlenen.

Het noemen van de aangewezen homeopathische geneesmiddelen door ons, is  door de overheid, in casu minister Schipper op straffe van hoge boetes, verboden. Wij moeten u daarom adviseren een deskundig homeopaat te consulteren die u kunt vinden bij ‘praktijken’.

ECHO Medisch dossier . (1)